Wie en wat:

Mijn naam is Ingrid Smelt. In 2004 ben ik bij toeval in aanraking gekomen met de Australian Working Kelpie. 

Een hondenras uit Australië dat bekend staat om zijn werkvermogen en doorzettingsvermogen als het gaat om het werken met vee. Voornamelijk schapen maar ook voor rundvee worden de working kelpies ingezet.

In 2005 heb ik mijn eerste Working Kelpie gekocht en daarmee ontstond ook de hobby van het schapendrijven en mijn interesse voor schapen.

Gaandeweg heb ik een koppeltje schapen aangekocht om de honden te kunnen trainen. Maar ook kwam de droom om hier meer uit te halen. Langzaam aan is het koppeltje schapen uitgebreid, en ook ben ik sinds 2016 met veel plezier 1 dag per week actief als schaapherder bij een kudde van Stichting het Drentse Landschap.Begrazing:

Nu bieden we (mijn man en ik) onze  schapen aan voor begrazing van percelen. Dit kan gaan om een grote (overwoekerde) tuin, een braakliggend terrein, in de winter uw land mooi glad laten grazen of in het voorjaar het land laten begrazen zodat daarna bijvoorbeeld de paarden veilig naar buiten kunnen. Ook kunnen we met onze schapen heel gericht bijvoorbeeld de reuzen berenklauw weg laten grazen. (Als voorbeeld hiervan is een leuke video op youtube te vinden: https://m.youtube.com/watch?v=5eA-91uNDKA )  In overleg is veel mogelijk. Van 5 schaapjes in de tuin tot een wat grotere koppel op een perceel.
Overige diensten:


Ook kunt u mij inhuren om met de honden een schapenklus voor u uit te voeren. Een grote koppel verzamelen om te verplaatsen, of juist een aantal schapen verzamelen voor bijvoorbeeld een dierenarts behandeling. De mogelijkheden zijn groot.

Ik heb een eigen schapentrailer met hekwerk voor ca. 10-12 schapen waarmee ik u ook van dienst zou kunnen zijn.

En zoals u op deze site kunt zien geven we ook demo's en workshops.


In overleg is veel mogelijk.


Voor meer informatie:

Bel of app: 06-12093349

mail: schapenstreken@outlook.com

of vul het contactformulier op de homepagina van deze site in.

We zijn ook op facebook te volgen:
http://www.facebook.com/schapenstreken

Schapenstreken is onderdeel van Dierservice Noord.

We horen graag van u!
Privacyverklaring.

Privacyverklaring Schapenstreken.

Artikel 1: Inleiding

Hieronder vindt u de privacyverklaring van de Hondenthuiskapper gevestigd in Groningen, en ingeschreven onder KvK-nummer 56830580.

In deze privacyverklaring zet ik uiteen hoe ik om ga met uw persoonsgegevens. Het beleid voldoet aan de AVG/GDPR wetgeving.

Artikel 2: Persoonsgegevens

2.1 Schapenstreken  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die ik verwerk.

Naam

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer

Email adres

Deze gegevens gebruik ik voor de volgende doeleinden:

Het verlenen of factureren van mijn diensten.

Ik moet u kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (denk hierbij aan de Belastingdienst).

2.2 Als u informatie bij mij inwint en geen klant besluit te worden dan bewaar ik uw persoonsgegevens niet. E-mails die u naar mij stuurt worden na beantwoording verwijderd als u besluit geen klant te worden.

Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie

U mag te allen tijde de gegevens die Schapenstreken van u heeft verzameld inzien of wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact met mij opnemen.

Artikel 4: Derden

4.1 Schapenstreken verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.

4.2 Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken.

4.3 Uitzondering op 4.1 en 4.2 is een verzoek van de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor mijn omzet met hun worden gedeeld.

Artikel 5: Website & Social media

Schapenstreken houdt op haar website en/of facebookpagina geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. De website maakt geen gebruik van cookies.

Artikel 6: Bewaartermijn

De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaar ik 7 jaar. Dit is omdat de belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet.

Artikel 7: Beveiliging

Schapenstreken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op.

Artikel 8: Klachten

Bij schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.